English Kelimesinin Kökeni

Tüm dünyada ortak dil kabul edilen İngilizce, her ne kadar Amerika ve İngiltere ile özdeşleşen bir dil olsa da kökenine bakıldığında uzun bir geçmişe sahip olduğu görülür. Cermen dil ailesine ait olan İngilizcenin başlangıç noktası milattan sonra 5. yüzyılda Cermen kabilelerinin İngiltere’yi işgaline dayanıyor.  Anglo, Sakson ve Jutes’lerden oluşan kabileler, Danimarka ve Kuzey Denizi’ni geçerek bu dili taşımaya başladılar. O dönemde ”Keltik” dilini konuşan Büyük Britanya, Cermen kabilelerinin Keltleri buradan sürmesiyle birlikte İngilizce ile tanıştı. Bu yeni dil, yaygınlaşmak için ilk önemli noktaya ulaşmış oldu. Kabileler, Angloslar nedeniyle dile başlangıçta “Anglik” ismi bulmuş olsa da her yüzyılda bu tanım gelişme göstermiş eski – orta ve yeni dönemlerden sonra  “English” yani “İngilizce” olarak anılmaya başlamıştır.

Peki Günümüzde İngilizcenin Önemi ve Dünyadaki Yeri Nedir?

Tüm dünyada İngilizce “küresel dil” olarak kabul edilir ve tüm ticari anlaşmalar bu dilde hazırlanır. İletişimden bilime, ticaretten diplomasiye kadar her alanda uluslararası iletişim ağını sağlayan dil İngilizcedir. Büyük Britanya’da benimsenen 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nin küresel alandaki ekonomik, kültürel ve ticari etkisi sebebiyle yaygınlaşan İngilizce kısa sürede yayılmış ve önemli hale gelmiştir.

İngilizcenin eğitim, ticaret, kültür, sanat, diplomasi, siyaset, tıp, seyahat ve daha birçok alanda önemli hale gelmesi İngilizce öğrenme gerekliliğini de artırmıştır. Birçok meslekte İngilizce bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Resmi dili İngilizce olan çok sayıda ülke bulunuyor. Dünya eğitim müfredatına bakıldığında okullarda yabancı dil olarak İngilizcenin tercih edildiği görülüyor. Küresel çapta iletişimi sağlayan bir dil olması, pek çok ülkede ikinci dil olarak İngilizce öğretilmesini sağlıyor.

Cambly ile İngilizce öğrenmeye başlamak için tıkla.